Digitalt til Fysisk

Ved å bruke moderne teknologi og et stort nettverk av produsenter kan vi produsere kolleksjonen nær kjøper og eliminerer derfor behovet for å frakte materiale over store avstander og unødig belastning av miljøet.

Alt materiale brukt i produksjonen er BIO-PLA. Dette betyr at materialet kommer fra primært mais som har et mindre klima-avtrykk sammenlignet med lignende produksjonsmetoder

Les mer om oss >

Ta kontakt for tilpassede bestillinger